Opieka zdrowotna w Niemczech należy do najdroższych na świecie, a koszty cały czas rosną. Z danych wynika, że osoby o średnich dochodach będą wkrótce musiały płacić za ubezpieczenie zdrowotne nawet o 50 euro miesięcznie więcej niż dotychczas.

Blisko 40 państwowych kas chorych od 1 stycznia 2021 r. podniosło składki ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego – od 0,3% do nawet 1,3%. Dlaczego składki na ubezpieczenie zdrowotne podrożały? Z jednej strony kryzys wywołany przez pandemię powoduje dodatkowe koszty dla ubezpieczalni. Z drugiej zaś wizyty w szpitalu, które nie są spowodowane zachorowaniem na Covid-19 będą miały kosztowne, długoterminowe konsekwencje. Zawał serca lub udar nieodpowiednio leczone mogą skutkować długim i kosztownym leczeniem.

Ważne jest również to, że miliony członków kas chorych w 2020 roku pracowało w niepełnym wymiarze godzin. Tym samym ich zarobki brutto się obniżyły i najpewniej nic się w tej sprawie w najbliższym czasie nie zmieni. W wyniku takiej sytuacji składki na ubezpieczenie zdrowotne są dużo niższe. Dziesiątki tysięcy członków kas chorych przynajmniej czasowo straciły pracę i składki z tytułu ich wynagrodzeń w ogóle nie wpływają do kas. W AOK jest kilka milionów członków, którzy są ubezpieczeni w kasach chorych, ale nie opłacają składek.

Dodatkowo wydatki na opiekę zdrowotną wzrastają szybciej niż zarobki ubezpieczonych. Eksperci wyliczyli, że składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne podwoją się w przeciągu następnych czterech lat.

A to dopiero początek. Wzrastające koszty opieki zdrowotnej sprawiają jednak, że pieniędzy w Krankenkasse brakuje. Żeby uzupełnić braki, kasy chorych podwyższyły składki od 1 stycznia 2021 r. W związku z tym nastąpiły cztery ważne zmiany dotyczące Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego – Gesetzliche Krankenversicherung.

1. Pracodawcy nie otrzymują już certyfikatu członkostwa dla nowych pracowników w formie papierowej, ale elektronicznie.

2. Okres zobowiązania wobec obecnej kasy chorych zostaje skrócony z 18 do 12 miesięcy.

3. Brak dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia: jeśli chcesz zmienić firmę ubezpieczeniową, wystarczy złożyć wniosek w nowej Krankenkasse.

4. Członkowie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą zmienić fundusze natychmiast po podjęciu nowej pracy.

Teraz będzie łatwiej przejść do nowej kasy chorych: osoby, które chcą ją zmienić, nie muszą już wypowiadać poprzedniego funduszu, ponieważ zajmie się tym nowa kasa. Ponadto ubezpieczony nie otrzyma już potwierdzenia wypowiedzenia ze swojego poprzedniego funduszu. Pracownicy powinni jedynie poinformować swoich pracodawców o wyborze nowej Krankenkasse.

Podejmując decyzję o zmianie kasy chorych, zwróć uwagę na oferowane przez nią usługi. Własny portfel może i powinien odgrywać ważną rolę przy wyborze kasy, ale nie jest to jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Nie powinien zmieniać kasy ten, kto ma dobre doświadczenia z opieką w dotychczasowej Krankenkasse. Każdy, kto uważa, że ​​istotne są dla niego świadczenia dodatkowe z kasy chorych, takie jak dopłaty do kursów sportowych, programy bonusowe itp., powinien sprawdzić, czy nowa kasa chorych również je oferuje. Wszystkie państwowe kasy chorych w Niemczech muszą oferować podstawowe usługi zdrowotne, ale szczegóły dotyczące świadczenia tych usług często się różnią. Jeden fundusz płaci za szczepienia w tropikach, drugi bardziej wspiera młode rodziny, oferuje profilaktykę albo medycynę alternatywną. Dlatego warto, aby członkowie funduszu, którzy cenią sobie dodatkowe usługi, oprócz spojrzenia na wysokość składki, sprawdzili również dodatkowe usługi oferowane przez państwową ubezpieczalnie.

Analizuje je co roku Finanztip, łącznie z przeglądem wydajności ubezpieczenia. Legendarne jest badanie z 2017 roku, z którego wynika, że ​​ubezpieczenia zdrowotne często początkowo odrzucają świadczenia rehabilitacyjne, ale w ponad połowie przypadków płacą po wyrażeniu sprzeciwu przez członków.

2021 rok będzie bez wątpienia rokiem kas chorych, a wybór nie jest łatwy.

Jak podjąć dobrą decyzję?

  1. Oceń swoją kasę chorych.

  2. Porównaj wysokość składek.

  3. Zapoznaj się z ofertą usług dodatkowych.

I zdecyduj! Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze Krankenkasse, skontaktuj się z doradcą, który porówna świadczenia, według potrzeb ubezpieczonej osoby.

 

Iwona Osińska
Polonijny Punkt Informacyjny