Ukraina – państwo o długich tradycjach czy sztuczny twór?

Ruś Kijowska Historia Słowian w późnym antyku i wczesnym średniowieczu wciąż jest pełna czarnych plam, ale pewnym jest, że kiedy we Wschodniej Europie powstawały pierwsze państwa, tereny te były...

Czytaj więcej