Doroto, Aleksandro to niesamowite! Znów jesteście w darmsztadzkiej Radzie Obcokrajowców. Na dodatek Dorota Mondry została wybrana do zarządu Rady. Jak oceniacie kampanię i swój wynik?

Aleksandra Piotrowska: W minionych wyborach startowaliśmy równolegle do wyborów komunalnych, z ugrupowania Teilhabe in Darmstadt, oraz do Rady Obcokrajowców pod nazwą Polonia Darmstadt. Mimo, że zabrakło nam głosów, aby zająć miejsce w Radzie Miasta, to dwa miejsca w Radzie Obcokrajowców, przy wzroście frekfencji wyborczej, aż o ponad 100%, uważamy za wielkie osiągnięcie.

Teilhabe in Darmstadt powstało jesienią 2020r. z zamiarem wejścia do parlamentu miasta Darmstadt i żywego uczestnictwa w życiu politycznym naszej małej metropolii. W kampanię wyborczą zaangażowało się całe środowisko – stowarzyszenia kulturalne i sportowe, czasopismo Twoje Miasto, Radio Radar, liczne osoby ze swoimi zasobami kontaktów, pomysłów, finansów. To były bardzo intensywne i ciekawe doświadczenia, zgrane działania, które umacniały nas wszystkich w dążeniach do osiągnięcia celu. Polonia Darmstadt, jako już istniejący członek Rady Obcokrajowców współpracowala strategicznie z nowo utworzonym ugrupowaniem „Die Internationalen”. Wybór Doroty Mondry do Zarządu Rady Obcokrajowców jest zarówno owocem tej współpracy, jak też świadectwem intensywnego pięcioletniego zaangażowania członkiń Polonii Darmstadt w pracę Rady. Dorota Mondry, Aleksandra Piotrowska, Natalia Zawadzka i jej następczyni Beata Korzewska dały odpowiednio wielki wkład aktywnego działania w wyznaczonych ramach polityki komunalnej miasta Darmstadt.

Czy uda się również zdobyć miejsce w Radzie Miasta, jako delegat Rady Obcokrajowców? Czy taka delegowana osoba może głosować na zebraniach Rady Miasta?

Dorota Mondry: Rada Miasta i Rada Obcokrajowców nie są ze sobą bezpośrednio związane, stąd nie ma prostego przejścia z jednego gremium do drugiego. Darmstadzka Rada Obcokrajowców ma specjalne uprawnienia, które zdobyła w długich latach zaangażowania i walki. Ma ona prawo doradcze, tzn. może, ale i musi być wysłuchana w Radzie Miasta, jeśli zgłosi taki zamiar. Ma również prawo do stawiania wniosków, które muszą być rozpatrzone. Jednak jak wszystkie Rady Obcokrajowców, nie ma (jeszcze) prawa głosu przy podejmowaniu decyzji na arenie polityki komunalnej.

Ważne jest, że mamy wspólne tematy z innymi ośmioma ugrupowaniami. Należą do nich: zwalczanie dyskryminacji, wspieranie integracji dla osób z wszystkich grup migranckich, również z unijnych, rozbudowa współpracy ze szkołami, i lokalnie bardzo ważna poprawa w strukturach i funkcjonowaniu urzędu do spraw cudzoziemców w Darmstadt. Strukturalnie istotna jest rozbudowa współpracy z AGAH – związkiem dachowym Rad Obcokrajowców w Hesji.

Rozmawiał Michał Kochański