Piotr Piłkowski – pochodzi z Bydgoszczy, a do Mannheim przeprowadził się w 1988 roku i pracuje jako pedagog we Frankfurcie nad Menem. W 1999 roku przyłączył się do stowarzyszenia Deutsch-Polnische Gesellschaft Mannheim-Ludwigshafen e.V. (DPG) w którym od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącego. Stowarzyszenie, które w bieżącym roku obchodzi 40-lecie działalności odgrywa ważną rolę w budowaniu polsko-niemieckiego dialogu. Członkowie DPG dbają o groby ofiar obozu koncentracyjnego „Sonthoffen”, współpracują z Bydgoszczą – miastem partnerskim  Mannheim , włączają się w organizację projektów kulturalnych i społecznych.

Piotr Piłkowski i Maciej Wilkowski (Polskie Radio PiK) podczas promocji książki „Pamiętać i zrozumieć” w KPCK w Bydgoszczy.

Michał Kochański: Piotrze, możesz nam powiedzieć jak trafiłeś do Towarzystwa i dlaczego właśnie do Deutsch-Polnische Gesellschaft?  

Piotr Piłkowski: Gdy przyjechałem do Mannheim w 1988 roku, mój ojciec został zaproszony na podpisanie umowy o partnerstwie Bydgoszczy z Mannheim. W tym spotkaniu uczestniczyło też Towarzystwo i tak dowiedziałem się o Jego istnieniu. Po kilku latach wstąpiłem do Deutsch-Polnische Gesellschaft Mannheim-Ludwigshafen.

M.K.: Cele działalności DPG po kilkudziesięciu latach istnienia na pewno uległy zmianie. Możesz na opowiedzieć, czym zajmowaliście się przed laty, a czym obecnie?

P.P.: Towarzystwo powstało w 1980 roku, a więc było to jeszcze za żelazną kurtyną. Pierwsze działania miały na celu przybliżenie Polski, wysyłanie pomocy do Polski oraz przyjmowanie uchodźców. Ważnym założeniem było dbanie o pamięć o obozie koncentracyjnym w Sandhofen, o zbrodniach niemieckich i to nie zmieniło się do dzisiaj, czego dowodem są cykliczne wydarzenia organizowane w Mannheim i o

Otwarcie Ogrodu Miast Partnerskich (od lewej: Bogna Rybacka – ogrodnik Miasta Bydgoszczy, Piotr Piłkowski – DPG, Joanna Zataj-Ross – pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą, Peter Kurz – burmistrz Mannheim, Mirosław Kozłowicz – z-ca Prezydenta Bydgoszczy)

kolicach upamiętniające Polaków. Inne cele zmieniały się w zależności od sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej i dzisiaj nasze działania obejmują wymianę młodzieży, wymianę kulturową, koncerty, wystawy, wykłady, które wcześniej nie były możliwe do realizacji.

M.K.: Kiedyś w stowarzyszeniu, członkami byli jedynie Niemcy. Jak to wygląda obecnie? Czy dużo Polaków dołączyło do Waszego oddziału?

P.P: Rzeczywiście tak było, jednak drugą przewodniczącą była Pani Barbara Just-Dahlmann, która studiowała prawo w Niemczech i tu pozostała. Muszę przyznać, że była to wówczas, z informacji które posiadam, jedyna Polka. Aktualnie w Towarzystwie jest kilku Polaków, jednak co ważne – wielu naszych rodaków wspiera działania i angażuje się w realizację celów Towarzystwa.

M.K.: Organizacja istnieje już od wielu lat. Jakie były wasze najważniejsze projekty? Co udało się Wam osiągnąć?

Uroczystości na Cmentarzu Głównym w Mannheim

P.P.: Trudno określić, który projekt był ważniejszy, czy bardziej istotny. Na pewno na początku ważne było nawiązanie kontaktów, działania wokół obozu koncentracyjnego w Sandhofen, czy kwatery polskiej na Cmentarzu Głównym w Mannheim przy ogromnym wsparciu Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim. Później wydarzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, współpraca z Technoseum (muzeum techniki i nauki), koncerty, wystawy i wykłady. Nie chciałbym określać, które są ważniejsze. Wszystkie są dla nas bardzo ważne. Szczególnie jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z organizacjami polonijnymi powstał pomnik upamiętniający polskich robotników przymusowych i jeńców wojennych, którym opiekuje się nasze Towarzystwo. Pomysłodawcą był członek naszego DPG, Stanislav Stępień.

M.K.: Ważną częścią Waszych działań jest współpraca z Bydgoszczą. Wydaje mi się, że to właśnie dzięki Wam współpraca z tym miastem partnerskim jest widoczna.

P.P: Towarzystwo jest otwarte na całą Polskę, ale to Bydgoszcz jest moim miastem rodzinnym, gdzie się urodziłem, studiowałem, w nim mam przyjaciół i poznałem wiele wspaniałych osób, dzięki czemu te kontakty Bydgoszcz-Mannheim się rozwijają. Dodatkowo Miasto Bydgoszcz wspiera finansowo nasze działania, co znacznie ułatwia organizację coraz ciekawszych projektów.

Piotr Piłkowski i Gerd Stüber-Fehr z młodzieżą z IV Liceum w Bydgoszczy (wymiana uczniów)

M.K.:  Czy, możesz nam zdradzić, jakie projekty planujecie w najbliższym czasie?

P.P: W styczniu 2024 roku odbędą się Dni Miasta Partnerskiego Bydgoszczy w Abendakademie, w ramach których nastąpi wymiana uczniów z Bydgoszczy i Mannheim, otwarta zostanie wystawa zdjęć o Bydgoszczy, odbędzie się panel dyskusyjny, a także będzie można skosztować polskich specjałów. Jesteśmy przekonani, że kultura łączy, dlatego planujemy również organizację koncertów, na które już teraz serdecznie zapraszamy. O wszystkich terminach będziemy informować na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia w Mannheim!

Rozmawiał Michał Kochański

Magazyn Polonijny – Twoje Miasto Nr 79, wrzesień 2023