Kapituła nagrody Polonicus już w zeszłym roku zdecydowała o kolejnych wyróżnieniach ważnych dla Polonii osobistości czy też instytucjach w poszczególnych kategoriach. Jednakże kolejne próby aktywności społeczno-kulturalnej jak i organizacji wręczenia nagród Polonicus skutecznie blokowały powracające fale pandemii. Dopiero z początkiem czerwca br. otworzyła się realna możliwość organizacji wręczenia nagrody i już 28 czerwca nagroda Polonicus 2021 została wręczona dwóm laureatom.

Armin Laschet – przyjaciel Polek i Polaków w NRW –  tak zdecydowała Kapituła Nagrody Polonicus i przyznała honorową nagrodę Polonicus już w 2020 panu Arminowi Laschetowi za wieloletnią realną współpracę z Polonią oraz ustawiczny wkład w polsko-niemiecki dialog.

Armin Laschet urodzony w Aachen, z zawodu prawnik i dziennikarz , jest niemieckim politykiem,  od 2021  premierem kraju Nadrenii Północnej-Westfalii, a od stycznia 2021 przewodniczy CDU w Niemczech. Obecnie jest też nominowanym przez CDU/CSU w jesiennych wyborach kandydatem na funkcję Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Wręczenie nagrody Polonicus niemieckiemu politykowi przez Polonię wpisuje się w czerwcowe obchody 30-tej rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie  podpisanym w Warszawie w 1991 r. oraz wspólne oświadczenie „Okrągłego Stołu”  podpisane w czerwcu 2011 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – 10 kadencji opieki nad Polonią na świecie – do nadzwyczajnego podziękowania europejskim Wyróżnieniem Polonicus 2021 dołączyła Rada Polonii Świata z siedzibą w kanadyjskim Toronto, a zrzeszająca najważniejsze organizacje dachowe w krajach na wielu kontynentach w tym też EUWP (Europejską Unię Wspólnot Polonijnych zarejestrowaną w Belgii a z siedzibą w Szwecji). Wręczając tę nadzwyczajną nagrodę Polonia wyrażiła swoje najwyższe podziękowanie za długoletnią, wytrwałą i ofiarną pracę Senatu RP na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie.

Sala Koronacyjna w Akwizgranie w historycznym ratuszu miasta Karola Wielkiego została przygotowana w warunkach pandemicznych na Galę POLONICUS 2021. Honorową nagrodę Polonicus 2021 osobićcie odebrał  Premier NRW Armin Laschet, a nagrodę nadzwyczajną  dla Senatu RP otrzymali urzędujący Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. W uroczystości udział wzięli Senatorowie RP Ewa Gawęda, Paweł Arndt i Beniamin Godyla. Laudatorem był Ambasador dr Marek Prawda, a list gratulacyjny Rady Polonii Świata odczytał Aleksander Zając, szef Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Nagrodę POLONICUS – przyznaje europejska Polonia poprzez struktury Instytutu o tej samej nazwie, we współpracy z wieloma organizacjami zrzeszonymi w EUWP. Honorowy patronat nad nagrodą Polonicus objął od jego pierwszej edycji ambasador RP dr Marek Prawda, a następnie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Bogdan Borusewicz oraz obecnie Marszałek prof. Tomasz Grodzki. Od początku istnienia nagrodę Polonicus wspiera swym doświadczeniem i zaangażowaniem należąca do Kapituły Nagrody Polonicus senator Barbara Borys-Damięcka.

Już 44 wybitnych osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalnego z Polski, Niemiec i całej Europy otrzymało do tej pory to wyjątkowe europejskie wyróżnienie. Polacy z Zachodu, pamiętając o Polakach ze Wschodu Europy, w 2014 roku przyznali nagrodę Polonicusa Andżelice Borys – prezesowi Związku Polaków na Białorusi aktualnie więzionej i walczącej o przywrócenie demokratycznych wyborów. W gronie Polonicusów znaleźli się Europejczycy z Belgii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Więcej o historii nagrody europejskiej Polonii Polonicus można znaleźć na stronach portalu Porta Polonica.

O następnych tegorocznych nominacjach i uroczystościach będziemy informować na bierząco na stronach www.institut-polonicus.eu !

 

Wiesław Lewicki
Przewodniczący Kapituły, Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus VoG

 

 

Na zdjęciu od lewej:

Wiesław Lewicki, Aleksander Zając, przewodniczący CDU – Armin Laschet, Marszałek Senatu – Tomasz Grodzki, Nadburmistrz Akwizgranu – Sybille Keupen, dr Marek Prawda , Senatorowie RP: Ewa Gawęda, Paweł Arndt i Beniamin Godyla. Fot. Jurek Uske