Przy wstawianiu nowego zęba kasy chorych pokrywają koszty tylko absolutnie niezbędnego leczenia. Pacjenci, którym zależy na estetycznych implantach powinni pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu (Zahnzusatzpolice).

W przypadku wstawiania nowego zęby kasa chorych pokrywa tylko do 50 procent kosztów. Dodatkowe ubezpieczenie pokrywa pozostałą część. W zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie może pokryć nawet cały rachunek. Pytanie tylko – czy opłacanie dodatkowych kosztów w ogóle się opłaca?

Oczywiście zawarcie nowej polisy ubezpieczeniowej powinno zawsze być indywidualne i uzależnione od wieku, a także stanu uzębienia.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawa dotyczy wysokość zwrotu poniesionych kosztów. Tańsze polisy dotyczą przede wszystkim kosztów wymiany korony zęba, mostków lub implantów. Polisy komfort dopłacają również do leczenia dziąseł lub paradontozy, profilaktyki, plombowania, jak również profesjonalnego czyszczenia.

Z reguły łatwiej zawrzeć polisę bez przeprowadzania wywiadu zdrowotnego – ryzyko popełnienia błędu przez klienta jest wtedy znacznie niższe. Często jednak zdarza się, że ubezpieczalnie proponują tylko polisy, które wymagają dokładnej opinii dentysty – nierzadko chodzi o bardzo szczegółowe i specjalistyczne kwestie. Podanie złych odpowiedzi może skutkować nawet zerwaniem umowy przez ubezpieczalnię.

Przy wyborze polisy należy zwrócić uwagę na procent pokrycia kosztów. Warto również sprawdzić czy nie istnieją jakieś ograniczenia cenowe lub wykluczenia konkretnych zabiegów.

Nie należy jednak zwlekać z zawarciem dodatkowej polisy, ponieważ w grę wchodzi czas – okres karencji, który kształtuje się do ośmiu miesięcy pomiędzy podpisaniem umowy, a zwrotem kosztów leczenia. Jeżeli pacjent już rozpoczął leczenie lub posiada plan leczenia tak zwany kosztorys, ubezpieczalnia odmawia ochrony.

Z reguły w pierwszych pięciu latach obowiązują pewne limity. Osobom, które nie skorzystały z polisy w pierwszym roku  jej trwania, przysługuje w następnym roku podwójna suma – i tak aż do piątego roku.

Są jednak produkty ubezpieczeniowe, które w łatwy sposób pozwalają uzyskać dopłatę do kosztów leczenia stomatologicznego. Bardzo popularny w ostatnim czasie jest produkt „Zahnsofort”. Natychmiastowe polisy, które podwajają dotację kasy chorych. Umowę taką można zawrzeć bez wywiadu medycznego, więc nie ma obawy, że źle odpowiemy na pytania, co może spowodować odmowę wypłaty świadczenia z polisy ubezpieczeniowej.

W takim produkcie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz z początkiem ubezpieczenia wskazanym w polisie. Program ochrony rozszerzonej polega na wykonaniu zabiegów protetycznych w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia lub tych zabiegów, które są w trakcie realizacji. 

Obejmują one:

  • Korony

  • Mosty

  • Protezy

  • Protezy na implantach

  • Naprawa 

Praca laboratoryjna i materiały wymagane w każdym przypadku

Iwa Osińska
Polonijny Punkt Informacyjny