Poln-Frauen-LogoStowarzyszenie POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. i Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” ogłaszają III Międzynarodowy Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży
„Młodzież  pisze wiersze” na:

I – najciekawszy wiersz autorski w języku polskim, w kategoriach wiekowych:
a) do lat 14 b) do lat 19
II – najlepsze autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza polskiego na język niemiecki, w kategoriach wiekowych:
a) do lat 14 b) do lat 19
III – najlepsze autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza niemieckiego na język polski, w kategoriach wiekowych:
a) do lat 14 b) do lat 19

Prosimy o nadsyłanie tylko jednego wiersza bądz tłumaczenia. Najlepsze prace zostaną opublikowane jesienią 2015 r.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z podaniem imienia, nazwiska, pełnej daty urodzenia, kategorii oraz nazwy szkoły na adres: [email protected]. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 15.07.2015. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne ze zgod autora na publikacje. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Celina Muza Jakub Nowak
POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. PTS „Oswiata”
Anna Herling
Koordynacja projektu
Projekt realizowany z finansowym wsparciem
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.