Życie poza granicami Polski stawia przed nami wiele wyzwań. Jednym z nich jest wychowanie naszych dzieci w dwóch językach. Dwujęzyczność to nie tylko praktyczna umiejętność, ale również bogactwo kulturowe i intelektualne, które możemy przekazać naszym pociechom. Choć to zadanie może wydawać się trudne, korzyści płynące z dwujęzycznego wychowania są nieocenione. Jedną z najważniejszych jest pozytywny wpływ dwujęzyczności na funkcjonowanie mózgu. W tym artykule przedstawię, jak dwujęzyczność wspiera rozwój intelektualny dzieci (i nie tylko).

Kreatywność dzieci dwujęzycznych

intelektualne korzysci dwujezczne dzieciBadania wskazują, że dzieci dwujęzyczne często są bardziej kreatywne niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. W jednym z eksperymentów dzieci (zarówno jedno-, jak i dwujęzyczne) miały wymienić jak najwięcej zastosowań dla cegły. Dwujęzyczni uczestnicy podali znacznie więcej, często zaskakujących propozycji, takich jak używanie cegły do blokowania drzwi, zatykania mysiej nory czy strącania piłki z drzewa. Jednojęzyczne dzieci zazwyczaj podawały bardziej typowe odpowiedzi, takie jak budowanie. Podobne wyniki uzyskano w innych eksperymentach, co potwierdziło większą kreatywność dzieci posługujących się kilkoma językami.

Uwaga selektywna

Dwujęzyczne dzieci wykazują większą zdolność selektywnej uwagi, czyli umiejętność oddzielania różnych cech danego przedmiotu. Przykładem jest test z wyrazem „czerwony” napisanym na zielono. Większość jednojęzycznych dzieci odpowie, że widzi słowo „zielony”, kierując się kolorem. Natomiast dzieci dwujęzyczne częściej wskażą na słowo „czerwony”, oddzielając tekst od koloru.

Abstrakcyjne myślenie

intelektualne korzysci dwujezczne dzieciZnajomość kilku języków rozwija u dzieci zdolność abstrakcyjnego myślenia. Szybciej potrafią one oddzielić nazwy od rzeczy, które te nazwy określają. Dla nich słowa „kot”, „Katze” i „cat” oznaczają tego samego miauczącego zwierzaka. Rozumieją one, że słowa to tylko symbole, które służą do komunikacji. Ta zaawansowana świadomość językowa ułatwia im nie tylko naukę kolejnych języków, ale także rozwijanie umiejętności pisania, czytania i kodowania.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści intelektualnych, dwujęzyczność wpływa także na rozwój emocjonalny i kulturowy dzieci, co również jest niezwykle wartościowe. Jednak to już temat na osobny artykuł.

Anna Jachim, coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania, autorka bloga https://bilingual-kid.com